Cookie beleid SV Wippolder

De website van SV Wippolder is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol camera toezicht

Protocol camera toezicht

Het sportcomplex Pauwmolen wordt door verschillende verenigingen gebruikt als locatie om sport uit te oefenen. Deze verenigingen zorgen voor een grote stroom mensen op het terrein. Gebruikers, ouders, toeschouwers, leveranciers en vertegenwoordigers van de gemeente zorgen samen voor meer dan 3000 bezoeken per week.

SV Wippolder is, als goed huisbaas, verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van het complex.

In het seizoen 2011/2012 zijn er zowel uit de kleedkamers als in de fietsenstalling een aantal diefstallen gepleegd. Alle diefstallen vonden plaats tijdens openingsuren van het complex. Het is onduidelijk of het complex ook in de avond en nachturen wordt bezocht door ongenode gasten. Hiervoor zijn geen duidelijke aanwijzingen.

Het bestuur van SV Wippolder heeft, als reactie op de voorgekomen diefstallen, besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en de eigendommen van SV Wippolder, haar leden, haar huurders en haar bezoekers te behartigen en waar nodig te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van SV Wippolder, haar leden, haar huurders en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van SV Wippolder. Het bestuurslid "gebouwenbeheer" voert het dagelijkse beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld. Het bestuurslid stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van SV Wippolder.
Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie, beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Privacy van bezoekers

Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel sportpark Pauwmolen te beveiligen.
Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang.

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal

Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.
Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van SV Wippolder. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen. Het bestuur van SV Wippolder beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren.
De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal

Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het complex en de kantine. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het bestuurslid, de technische beheerder en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. De opnames worden ieder 72 uur overschreven. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden maximaal 4 weken bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van SV Wippolder om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.

Artikel 7 Informatieverstrekking

Dit protocol zal via de website van SV Wippolder worden gepubliceerd en verzonden naar de huurders van het sportpark Pauwmolen. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle huurders hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van SV Wippolder. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van SV Wippolder

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!