Veldkeuring en afgelastingen - Sv Wippolder

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Veldkeuring en afgelastingen

Veldkeuring en afgelastingen

Alles over afgelastingen

Afgelastingen zijn helaas een onderdeel van het voetbal. Afhankelijk van de staat van de velden of het weer op dat moment moet er snel besloten worden of een training of wedstrijd door kan gaan. Iedereen heeft er een mening over en welke beslissing er ook genomen wordt, er is altijd iemand teleurgesteld. Daarom hier wat achtergronden over de afgelastingprocedure, om meer duidelijkheid te geven en begrip te kweken voor die vrijwilligers die de diverse beslissingen moeten nemen.

Uitgangspunten voor afgelasting

Afgelasting is gebaseerd op vier uitgangspunten:

 1. Waarborgen van de veiligheid van de spelers
 2. Conditie van de velden
 3. Zoveel mogelijk voorkomen dat er onnodig afgelast wordt
 4. Tijdige afgelasting

Voor meer informatie zie ook Uitgangspunten voor afgelasting en KNVB regels voor afgelasting.

De veiligheid van de spelers is in het geding bij bijvoorbeeld onweer of zware storm of als gevolg van de conditie van het veld. Bijvoorbeeld door gladheid door sneeuw en ijzel, maar bijvoorbeeld ook door een instabiele toplaag door overvloedige regen.

Iedereen wil het liefst al een dag van tevoren weten dat er afgelast wordt, dat is helaas meestal niet mogelijk. Als je op basis van de weersverwachting van tevoren al wedstrijden zou afgelasten, is er een hele grote kans dat je te vaak onnodig afgelast. Kortom, natuurlijk is er alle begrip dat men het liefst op de voorgaande avond, of meer dan 24 uur van tevoren, al zekerheid wil, om eventueel andere dingen voor het weekend te kunnen organiseren. Maar die zekerheid kan niet gegeven worden. Dat brengt soms teleurstelling met zich mee, maar dat is inherent aan het beoefenen van een buitensport.

 Procedure voor afgelasting

We maken een onderscheid tussen afgelasting van wedstrijden, veelal in het weekend, en trainingen veelal door de week.

Op wedstrijddagen:

 • Een eerste controle op de avond voor de wedstrijd tussen 19:30 en 20:00. Afhankelijk van de situatie en de verwachtingen voor die nacht (KNMI, Buienradar) zal ingeschat worden of er tot een (deel)afgelasting wordt overgegaan, of dat er gewacht moet worden tot de wedstrijdochtend.
 • De tweede controle vindt plaats op de wedstrijdochtend tussen 07:00 en 07:30 of in ieder geval 2 uur voor de eerste wedstrijd. Er wordt naar gestreefd alle afgelastinginformatie om 08:00u op de wedstrijdzaken app/voetbal.nl app, de wippolder-app en op de website te hebben.
 • Mogelijk kan nog besloten worden, op basis van de verwachtingen, een herkeuring van de velden te doen om 10:30 uur

Uiteindelijk heeft de scheidsrechter het allerlaatste woord en kan het zelfs nog zo zijn dat de club niet afkeurt, maar dat de scheidsrechter anders beslist en een wedstrijd alsnog afgelast.

Zodra er wordt besloten tot een (gedeeltelijke) afkeuring, zal er op basis van de door de KNVB vastgestelde regels eventueel een nieuwe veldindeling gemaakt worden voor de wedstrijden en zullen de afgelastingen en wijzigingen worden doorgegeven in de wedstrijdzaken app en op de website. Zie voor meer informatie ook  KNVB regels voor afgelasting.

Doordeweekse dagen:

Aangezien de meeste vrijwilligers ook een baan hebben, is het lastig om hier een goede planning te hebben. Waar mogelijk zal getracht worden om al zo vroeg mogelijk afgelastingen van trainingen en avondwedstrijden bekend te maken op de website en/of de WhatsApp groepen.

Het voorkomen van een vergeefse gang naar het voetbalveld kan echter niet in alle gevallen worden voorkomen. Aan ouders die hun kind afzetten voor de training geldt daarom het advies eerst na te vragen of de training doorgaat en niet meteen weg te rijden. Dat bespaart het kind lang wachten voor hij of zij weer opgehaald wordt.

Is er niets op de website of in de app-groep van het team vermeld, dan moet men ervan uitgaan dat op dat moment nog niets is afgelast.

We vertrouwen erop dat hiermee de achtergronden toegelicht zijn. Voor verdere vragen kun je terecht bij het wedstrijdsecretariaat.

Uitgangspunten voor afgelasting

Afgelasting is gebaseerd op twee primaire uitgangspunten:

 1. Waarborgen van de veiligheid van de spelers.
 2. Conditie van de velden.

De veiligheid van de spelers is natuurlijk in het geding bij bijvoorbeeld onweer of zware storm, maar ook als gevolg van de conditie van het veld. Bijvoorbeeld door gladheid door sneeuw en ijzel, maar bijvoorbeeld ook door een instabiele toplaag door overvloedige regen.

Daarnaast moeten we de velden natuurlijk ook goed proberen te houden voor de overige wedstrijden in de competitie. Indien het veld verzadigd is en het water al tussen de wortels staat (hoeft nog geen plas te zijn) kan een veld al in één wedstrijd geruïneerd worden, laat staan na meerdere wedstrijden op één dag. Niet alleen is het gras weg en moet je op zandplaten voetballen, zonder wortelstructuur klinkt het veld in en is de waterafvoer nog eens vele malen slechter. Het veld is dan nog veel gevoeliger geworden voor afgelasting. Kortom: om veel afgelastingen te vermijden zal het onvermijdelijk zijn zo nu en dan af te gelasten, ook al denkt men dat het op het eerste gezicht “te doen” is.

Ook opdooiende velden zijn een probleem. De toplaag kan ontdooid zijn, maar als de onderlaag nog bevroren is wordt al het gras eraf gespeeld. Dat zie je niet meteen na de wedstrijd, wel een paar dagen later (en de rest van het seizoen!). En het kan spekglad zijn.

Daarnaast hebben we twee extra uitgangspunten:

 1. Zoveel mogelijk voorkomen dat er onnodig afgelast wordt
 2. Tijdige afgelasting

Iedereen wil het liefst al een dag van tevoren weten dat er afgelast wordt. Helaas is dit meestal niet mogelijk. Als je op basis van de weersverwachting van te voren al wedstrijden afgelast, is er een hele grote kans dat je te vaak onnodig afgelast, terwijl je nog steeds de kans loopt dat je op de dag zelf als nog moet afgelasten. Alleen in de aanloop naar extreme weersituaties zal dan ook al een dag van tevoren kunnen worden afgelast. Daarom zullen er in de meeste gevallen pas op de wedstrijddag zelf besloten moeten worden om af te gelasten, we doen dit meestal apart voor de ochtend- en de middagwedstrijden.

Om iedereen zoveel mogelijk een onnodige gang naar het voetbalveld te besparen, proberen we afgelastingen al door te geven voor de geschatte vertrektijd van het bezoekende team. Echter, dit is niet altijd mogelijk vooral als teams al vóór 8 uur moeten vertrekken.

Kortom, natuurlijk is er alle begrip dat men het liefst op de voorgaande avond, of meer dan 24 uur van tevoren, al zekerheid wil, om eventueel andere dingen voor het weekend te kunnen organiseren. Maar die zekerheid kan niet gegeven worden. Dat brengt soms teleurstelling met zich mee, maar dat is inherent aan het beoefenen van een buitensport.

 Kunstgras

"Op kunstgras kan altijd gespeeld worden", is vaak de gedachte.

Dat klopt meestal wel, maar niet altijd. Bij zeer zware regenbuien kan de afvoer soms de waterhoeveelheid niet verwerken, de mat komt dan omhoog en gaat op het water drijven, "golven". Een eerste signaal is er al wanneer er plassen op het veld komen te staan. Op dat moment dient een ieder onmiddellijk het veld te verlaten, aangezien er anders een risico is dat de mat scheurt, waarmee het veld voor goed geruïneerd is.
Voorts kan, bij vochtige omstandigheden en vorstinval, de mat bevroren raken. Of sneeuw en ijs aangevroren zijn. Ook in dat geval mag er niet op het kunstgras gespeeld worden, aangezien er dan gaten kunnen ontstaan. Bovendien is het veld dan spekglad.

Regels wintergebruik velden

kunstgrasvelden:

 • Geen gebruik bij besneeuwd veld
 • Sneeuwruimen mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.
 • Veld bij vorst betreden geen probleem tot – 10ºC indien infill ‘los’ in de kunstgrasmat zit
 • Niet betreden bij ijsvorming en ijzel
 • Niet betreden indien sprake is van een opdooisituatie

natuurgrasvelden:

 • Besneeuwde velden niet betreden
 • Bij vorst de velden niet gebruiken
 • Niet betreden zolang de vorst in de grond zit

 

Wens om af te gelasten

Het komt wel eens voor dat er leiders zijn die juist afgelasting wensen, bijvoorbeeld omdat ze die dag over te weinig spelers beschikken of een topwedstrijd moeten spelen, maar essentiële spelers missen. Alle begrip voor die wens, maar hier wordt absoluut geen rekening mee gehouden. De vereniging heeft bij het afgelastingbeleid primair tot doel dat er zoveel mogelijk gespeeld wordt, dat beleid kan (en mag) niet gebruikt worden voor andere doeleinden. De keurders onder druk zetten is dus zinloos.

Voor meer informatie zie ook https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/2067/handleiding-consuls-

 De officiële KNVB-regels betreffende afgelastingbeleid.

Rangorde bij afgelastingen

In veel gevallen wordt er niet overgegaan tot complete afgelasting, maar tot een gedeeltelijke afgelasting van wedstrijden, bijvoorbeeld omdat alleen een enkel veld wordt afgekeurd, terwijl spelen op een kunstgrasveld nog wel doorgang kan vinden. Om de impact van een gedeeltelijke afgelasting op de competitie zoveel mogelijk te beperken heeft de KNVB een aantal regels vastgesteld. Om die in detail hier te benoemen gaat te ver, maar grofweg gelden de volgende regels bij een gedeeltelijke afgelasting van terreinen:

 • De elftallen die zijn ingedeeld in een poule die na afloop van de reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden (nacompetitie) moeten afwerken hebben voorrang op de overige elftallen.
 • Wedstrijden uit categorie A moeten voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B, waarbij in principe het standaardteam altijd dient te spelen.
 • Voor competitiewedstrijden in de topklasse wordt de beslissing genomen door de door de KNVB aangestelde velddeskundige.
 • Voor wat de volgorde bij de overige elftallen betreft, kan in overleg een beslissing worden genomen. Het aantal achterstallige wedstrijden van de betrokken thuisspelende elftallen, alsmede het te verwachten aantal bezoekers, zijn factoren die in dit overleg worden betrokken. Het is niet toegestaan op de wedstrijddag een wijziging in een vastgesteld aanvangsuur door te voeren.

Indien de vereniging beschikt over een goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld moeten wedstrijden ook op dit veld worden gespeeld, mits wordt voldaan aan de bepalingen zoals vermeld in hoofdstuk 1.16 en 1.19 van het Bewaarnummer en met inachtneming van het bepaalde in 1.4.6. (uitwijken naar kunstgras) in het bewaarnummer.

Alle bekerwedstrijden vallen voor wat betreft de afgelastingen onder categorie A.

Wie zijn er bij de afgelasting betrokken

Normaliter kent een vereniging een consul van de KNVB, die over afgelasting beslist. In geval er geen consul (beschikbaar) is zoals bij sv Wippolder neemt de wedstrijdsecretaris die taken waar. Voor midweekse werkdagen (trainingen en avondwedstrijden) zal op andere vrijwilligers, die op betreffende dag aanwezig kunnen zijn, een beroep worden gedaan. Indien velden afgelast worden, bepaalt het wedstrijdsecretariaat de herindeling van het wedstrijdprogramma (of het trainingsprogramma), op basis van bepaalde prioriteiten en KNVB-verplichtingen. Voor alle duidelijkheid: de wedstrijdsecretaris bepaalt het formele wedstrijdprogramma en de veldindelingen, en bij veldafkeuringen bepaalt hij in overleg met de consul de eventuele herindelingen.

Afkeur door slecht weer

Voorspelbaarheid

Het KNMI kan al niet altijd exact het weer voorspellen, laat staan dat vrijwilligers én het weer én de conditie van het veld kunnen voorspellen. Op de eerste plaats moet de weersverwachting beoordeeld worden. Natuurlijk, buitenradar en het KNMI worden geraadpleegd, maar zelfs als er regen dreigt hangt het nog af van de hoeveelheid en dat kan plaatselijk nog eens sterk verschillen. Ook de wind kan van invloed zijn. Bij voorbaat afgelasten omdat het kan gaan regenen is dus geen optie. Hetzelfde geldt voor nachtvorst. Een enkele graad verschil kan al maken dat het veld bevroren is of niet. En soms bevriest een veld al bij min 1 graad, een volgende keer pas bij min 5. Temperatuur van de onderbodem, wind, grondwaterpeil en bemaling zijn allemaal van invloed. Bij regen is 5 mm soms al genoeg om het veld blank te zetten, een andere keer wordt 20mm nog simpel afgevoerd.

Kortom: ver van tevoren afgelasten is heel moeilijk en zal te vaak leiden tot een situatie waar er achteraf wel gespeeld had kunnen worden. Vroege afgelasting zal alleen het geval zijn als de conditie van het veld op het tijdstip van eerste keuring (bijv. vrijdagavond) al tot afgelasting zou leiden, en er de verwachting is dat het de aansluitende periode (bijv. vrijdagnacht) niet kan verbeteren of zelfs verslechteren. Is het veld op vrijdagavond nog goed, dan zal het wachten zijn tot zaterdagochtend, ook al is er regen of (lichte) vorst voorspeld die nacht. Iedereen heeft wel bevindingen over weer en veld, maar men zal moeten vertrouwen op het inschattingsvermogen en de ervaring van de keurders.

KNMI Weeralarm

Een KNMI weeralarm betekent niet dat er automatisch afgelast wordt. Soms blijkt het mee te vallen, soms is het ergste al lang weer voorbij als wedstrijd of training begint, soms blijkt het zwaartepunt landelijk elders te liggen. De kans op afgelasting is natuurlijk wel heel erg groot, en zal vaak al door de KNVB landelijk of regionaal genomen worden, maar te allen tijde moeten teams nog checken of er daadwerkelijk afgelast is.

Storm en windvlagen

In geval van storm of windvlagen is het soms ook nodig wedstrijden of trainingen af te gelasten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de veiligheid door vallende taken of zelfs bomen langs de velden, maar ook bijvoorbeeld omwaaiende losse pupillen doelen. We hebben geconstateerd dat dit al het geval kan zijn bij windkracht 7 of 8, daarom wordt er dan niet meer gevoetbald door de jongste jeugd die deze goals moet gebruiken.

Ijzige regen

In geval van ijskoude regen tijdens pupillenwedstrijden, wordt het aan het oordeel van de begeleiders overgelaten om te beslissen om een wedstrijd gestaakt moet worden. Dit is moeilijk om van te voren te besluiten, maar kan soms noodzakelijk zijn voor de meest kwetsbare groep.

 Onweer

Een hele aparte categorie vormt onweer. Dit is het meest lastige weerelement om vooruit te bepalen wat het gevolg zal zijn. De voorspelling van mogelijk onweer vele uren van tevoren is vrijwel nooit een reden om direct tot afgelasting over te gaan. Onweer is meestal plaatselijk. Voorburg kan blank komen te staan, en in Delfgauw de zon blijven schijnen. In de praktijk zal het hier meestal neerkomen op het staken van een wedstrijd. Er moet gestaakt worden indien de tijd tussen flits en donder minder dan 10 seconden bedraagt. Een ieder heeft de verplichting scheids- en grensrechters daarop te attenderen. De scheidsrechter dient leiders te vragen de ontwikkelingen in de gaten te houden. Bij twijfels dient gestaakt te worden. Een staking mag uiterlijk 30 minuten duren, waarna tot afgelasting moet worden overgegaan. Tenzij beide partijen overeenkomen langer te wachten, op voorwaarde dat het qua veldplanning kan en de scheidsrechter uiteraard akkoord gaat. Meestal zal er zich echter een onweersbui ontladen die het veld onbespeelbaar maakt. Waarna alsnog tot afgelasting moet worden besloten.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!